#HACKYOURWORLD

#HackYourWorld är en unik satsning där IT-bolag, entreprenörer och gymnasieskolor samarbetar för att stärka nästa generations problemlösare. Globaliseringen och digitaliseringen gör att framtidens utmaningar är mer komplexa och förändras i snabbare takt

För att lösa morgondagens problem måste elever få möjlighet att komma i kontakt med dagens lösningar. Detta påbörjas nu med #HackYourWorld, ett samarbete mellan Ericsson, Drivhuset och IBM.

Om Sverige även i fortsättningen ska stå sig i konkurrensen behöver dagens unga tränas i nyckelkompetenserna analysförmåga, problemlösning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga.

#HackYourWorld arrangerades första gången 2015.

#HackYourWorld 2018

#HackYourWorld 2016

Close Menu