#HACKYOURWORLD 2017

Vinnare #HACKYOURWORLD 2017: Barbros Änglar (SSIS)

Idé: Mentor-on-Demand

Vinnare bästa Bluemix-lösning: Barbros Demoner (SSIS)

Idé: LED-rummet. Effektivisering av enerigianvändningen med en sensor som känner av hur starkt solen lyser och anpassar belysningen i rummet efter detta.

Vinnare bästa "Technology For Good" idé: Ctrl+Z (Rudbeck)

Idé: E-savr. Systemet som visualiserar och hjälper konsumenten att dra ner på sin energiförbrukning och tävla mot sina grannar i vem som kan spara mest energi.

Vinnare bästa Tekniska lösning: Barbros Änglar (SSIS)

Idé: Mentor-on-Demand

Vinnare bästa Pitch: LBS System (LBS Kreativa)

Idé: Pantappen. Gamification av att panta burkar.

Close Menu