Ta med #HackYourWorld in i klassrummet!

För att ta vara på den nyfikenhet och det intresse som väcks hos eleverna på Inspirationskickoffen har vi utvecklat lärarmaterial som kan ta #HackyourWorld in i klassrummet. På så sätt får hela klassen vara delaktig i #HackYourWorld, inte bara de som blir utvalda att delta i skolans lag. Kanske kan materialet till och med användas för ett mini-hackathon i klassen?

Vilka är de tre coolaste innovationerna som bidrar till smarta, hållbara städer? Vi satte ihop en expertpanel som fick dela med sig av sina favoriter. På temat hur teknik kan bidra till mer hållbara samhällen diskuterar de vad som gör en innovation hållbar, och vilka risker som kan finnas med teknik om den används på fel sätt. Ladda ned diskussionsfrågor till podcasten HÄR

 

Möt vinnarna av #HackYourWorld 2019! Här berättar tre av sex deltagare i det vinnande laget från Thorildsplans gymnasium om deras lösning Thought for Food och om hur de har gått vidare med den. De delar också med sig av sina spaningar kring vilka appar som kommer regera i framtiden – och vilka som kommer att vara helt ute.

Låt gärna klassen öva på case som använts tidigare år i #HackYourWorld. Ett tips är att använda casen för att ordna ett eget mini-hackathon för de elever som inte kan delta på plats! Kontakta gärna oss för råd hur du kan gå till väga!

Deltagande elever och lärare får tillgång till IBM Cloud. IBM Cloud är den plattform som våra utvecklare använder, och den innehåller flera verktyg som kan vara användbara för eleverna när de bygger sina lösningar. Läs mer om det, och andra resurser på IBM Academic Initiative.

#HackYourWorld fokuserar på de Globala målen i Agenda 2030. Agenda 2030 är allas agenda. Genom att stärka morgondagens problemlösare ökar vi chansen att nå dessa mål.

Open P-TECH är en gratis utbildningsplattform som introducerar studenter och lärare till framtidens tekniska och professionella färdigheter. Lärare har tillgång till aktiviteter och lektionsplaner på plattformen för att utöka det tekniska och professionella lärandet för sina elever och följa elevernas framsteg samt för att integrera utbildningen om Open P-Tech till det som lärs ut i skolan. Open P-Tech kommer användas som stöd för eleverna under hackatonet och som användning vid förberedelser.

Ta hjälp av den digitala utbildningsplattformen Bli-Entreprenör.se helt kostnadsfritt för dina elevers räkning. Små korta kurser som vässar dina elever i entreprenörskap.

Close Menu