#HackYourWorld stärker framtidens problemlösare!

Globaliseringen och digitaliseringen gör att framtidens utmaningar är mer komplexa och förändras i snabbare takt. Vi i branschen ser att om Sverige även i fortsättningen ska stå sig i konkurrensen behöver dagens unga tränas i nyckelkompetenserna analysförmåga, problemlösning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga. #HackYourWorld är vårt bidrag till den utvecklingen.

Problemlösning

På Bootcamp tränas eleverna i problemlösningsprocessen, från brainstorming till att välja idé och att utveckla den. Det här får de applicera under hackathonet. Idécoacher finns också på plats för att hjälpa eleverna till nästa nivå med deras idéer.

Planering

Eleverna lägger själva upp sin tid under det 12 h långa hackathonet. Det kräver en väl uttänkt planering och samarbete inom gruppen, inte sällan utvecklas olika projektroller inom gruppen.

Kommunikation

I slutet av hackathonet får alla lag pitcha sin lösning inför de andra deltagarna och juryn. För att lyckas med det tränas de i pitchteknik under Bootcamp av en representant från Drivhuset.

Praktisk erfarenhet

Alla delar i #HackYourWorld ger eleverna en inblick i näringslivet och verkliga samhällsutmaningar, med de globala målen som utgångspunkt. De får också tillgång och instruktion till program som används i branschen.

0 %
av eleverna rekommenderar andra att delta
0
elever har deltagit i #HackYourWorld
0 %
av eleverna tyckte att företagskontakten var värdefull
Close Menu