#HACKYOURWORLD

Presenteras av

#Hackyourworld?

Ja! #Hackyourworld är ett inspirations- och programmeringsevent för er som läser årskurs 2 på Teknikprogrammet i Stockholm eller Göteborg. Allt deltagande i #hackyourworld är kostnadsfritt. #Hackyourworld syftar till att stärka gymnasieelevers kompetens inom programmering, hållbarhet och entreprenörskap.

Pris delas ut i fem kategorier

Lösningen visar på ett nytänkande. Idén är realiserbar med rimliga resurser och användaren står i fokus. Tips, lyssna på vinnarpodden!

Funktionaliteten i IBM Cloud används på ett smart sätt för att skapa värde till lösningen. Flera olika datakällor används. Lyssna noga under Bootcamp för att vinna detta!

Idén framställs på ett övertygande och slagkraftigt sätt. Presentationen håller tiden. Kundnyttan samt affärsmodellen framgår tydligt i presentationen. Se till att avsätta tid för att planera pitchen!

Lösningen innehåller teknisk komplexitet. Fokus ligger på funktionalitet snarare än finess i koden.

Idén ger nytta för både individ och samhälle. Kopplingen till hållbar utveckling är tydlig. Se till att ha koll på de Globala målen för att vinna detta!

Under #Hackyourworld jobbar ni i lag och varje lag får skapa lösningar utifrån en uppdragsbeskrivning vilken har utgångspunkt i Globala målen.

#Hackyourworld i tre delar:


Inspirationskickoff

Under kickoffen närvarar representanter från Ericsson, IBM och Drivhuset och ger en inblick i näringslivets aktuella arbete. Kickoffen ska bidra med en wow-faktor och inspirera till att forma det lag som sedan representerar skolan under Bootcamp och Hackaton. Inspirationskickoffen sker på Ericssons kontor.


Bootcamp

Under Bootcampen ges en introduktion till de IBM-verktyg som lagen kommer att programmera i under Hackatonet. Under Bootcampen presenteras även årets uppdragsbeskrivning. Bootcampen sker digitalt.

 

Hackaton
Det är dags att hacka! Under en heldag skapar lagen sina lösningar utifrån uppdragsbeskrivningen. Dagen avslutas med att lagen pitchar sin lösning inför en jury från näringslivet. Hackatonet sker för tävlande i Stockholm i Kista och för tävlande i Göteborg i Ericssons lokaler.

 


Datum och deadlines 2023 – 2024


Stockholm:

  • Lärarträff (digital) 11 oktober 2023
  • Kickoff 4-6 december 2023
  • Bootcamp (digital) 2 februari 2024
  • Hackaton 6 februari 2024


Göteborg:

  • Lärarträff (digital) 11 oktober 2023.
  • Kickoff 27 november 2023
  • Bootcamp (digital) 2 februari 2024
  • Hackaton 8 februari 2024

 

Inspiration och tidigare års totalvinnare

Spana in 2021 års vinnare Wilma när hon berättar om sin idé på Nyhetsmorgon.

Se alla tidigare vinnare

Följ #Hackyourworld på Instagram

Close Menu