#HACKYOURWORLD

Presenteras av

#Hackyourworld?

Ja! #Hackyourworld är ett inspirations- och programmeringsevent för er som läser årskurs 2 på Teknikprogrammet i Stockholm eller Göteborg. Allt deltagande i #hackyourworld är kostnadsfritt. #Hackyourworld syftar till att stärka gymnasieelevers kompetens inom programmering, hållbarhet och entreprenörskap. Pris delas ut i fem kategorier: Totalvinnare, Bästa IBM cloudlösning, Bästa pitch, Bästa värde och bästa teamwork

Under #Hackyourworld jobbar ni i lag och varje lag får skapa lösningar utifrån en uppdragsbeskrivning vilken har utgångspunkt i Globala målen.

Pris delas ut i 5 kategorier:
 1. Totalvinnare:
  • Priset tilldelas det lag som har utmärkt sig mest över alla kriterier, inklusive teknisk prestation, kreativitet, användbarhet och presentation. Detta lag har visat enastående förmåga att lösa problem, tänka utanför boxen och leverera en imponerande produkt eller lösning.
 2. Bästa IBM Cloud:
  • Detta pris går till det lag som mest effektivt utnyttjar IBM Cloud-plattformen för att utveckla sin produkt eller lösning. Bedömninger inkluderar användningen av IBM Cloud-tjänster, verktyg och teknologier för att skapa innovativa och skalbara lösningar.
 3. Bästa pitch:
  • Här premieras laget som presenterar sin idé eller produkt på det mest övertygande, engagerande och tydliga sättet. Bedömningen inkluderar hur väl laget kommunicerar problemet, deras lösning, målgruppen och potentialen för sin produkt eller idé.
 4. Bästa värde:

  Detta pris går till laget vars produkt eller lösning erbjuder det största värdet för användarna eller samhället. Bedömningen inkluderar hur väl produkten adresserar ett verkligt behov, dess användarvänlighet, tillgänglighet och hållbarhet över tiden samt UX/UI.

 5. Bästa teamwork:

  Här erkänns laget som visar enastående samarbete, kommunikation och effektivitet under hackatonet. Bedömningen inkluderar hur väl laget arbetade tillsammans för att lösa problem, hantera utmaningar och maximera varje medlems styrkor för att uppnå sina mål.

#Hackyourworld i tre delar:


Inspirationskickoff

Under kickoffen närvarar representanter från Ericsson, IBM och Drivhuset och ger en inblick i näringslivets aktuella arbete. Kickoffen ska bidra med en wow-faktor och inspirera till att forma det lag som sedan representerar skolan under Bootcamp och Hackaton. Inspirationskickoffen sker på Ericssons kontor.


Bootcamp

Under Bootcampen ges en introduktion till de IBM-verktyg som lagen kommer att programmera i under Hackatonet. Under Bootcampen presenteras även årets uppdragsbeskrivning. Bootcampen sker digitalt.

 

Hackaton
Det är dags att hacka! Under en heldag skapar lagen sina lösningar utifrån uppdragsbeskrivningen. Dagen avslutas med att lagen pitchar sin lösning inför en jury från näringslivet. Hackatonet sker för tävlande i Stockholm i Kista och för tävlande i Göteborg i Ericssons lokaler.

 


Datum och deadlines 2023 – 2024


Stockholm:

 • Lärarträff (digital) 11 oktober 2023
 • Kickoff 4-6 december 2023
 • Bootcamp (digital) 1 februari 2024
 • Hackaton 6 februari 2024


Göteborg:

 • Lärarträff (digital) 11 oktober 2023.
 • Kickoff 27 november 2023
 • Bootcamp (digital) 1 februari 2024
 • Hackaton 8 februari 2024

 

Inspiration och tidigare års totalvinnare

Spana in 2021 års vinnare Wilma när hon berättar om sin idé på Nyhetsmorgon.

Se alla tidigare vinnare

Följ #Hackyourworld på Instagram

Close Menu