#HackYourWorld stärker framtidens problemlösare!

Globaliseringen och digitaliseringen gör att framtidens utmaningar är mer komplexa och förändras i snabbare takt. Vi på IBM, Ericsson och Drivhuset ser att om Sverige även i fortsättningen ska stå sig i konkurrensen behöver dagens unga tränas i nyckelkompetenserna analysförmåga, problemlösning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga. #HackYourWorld är vårt bidrag till den utvecklingen.

Problemlösning

Under Bootcamp tränas eleverna i problemlösningsprocessen, från brainstorming till att välja idé och att utveckla den. Affärscoacher från Drivhuset finns på plats för att hjälpa eleverna vidare med deras idéer.

Planering

Eleverna lägger själva upp sin tid under det 12 timmar långa Hackatonet. Det kräver samarbete inom laget samt  en genomtänkt planering.

Kommunikation

I slutet av Hackatonet får alla lag pitcha sin lösning inför de andra deltagarna och en jury från näringslivet. Verktyg för en lyckad pitch presenteras under Bootcampen.

Praktisk erfarenhet

#HackYourWorld ger eleverna en inblick i näringslivet och de samhällsutmaningar som företag arbetar med. De får också tillgång till och arbeta i program som används i branschen.

0 %
av eleverna rekommenderar andra att delta
0
elever har deltagit i #HackYourWorld
0 %
av eleverna tyckte att företagskontakten var värdefull
Close Menu