Vinnare #HackYourWorld 2016

Vinnare #HackYourWorld 2016:
Barbros Änglar (SSIS)

Idé: Green Turtle – gamification av pantning för barn och unga.


Motivering: Återvinning är viktigt för ett hållbart samhälle. Gruppen Green Turtle har tagit fram en lösning som på ett kreativt sätt kombinerar hårdvara och mjukvara för att uppmuntra till ökad återvinning. De gör pantning till en positiv upplevelse, och kommer också att engagera barn och ungdomar. Genom den välkomnande skärmlösningen, och bra utnyttjande av teknik – genom databaser och gamifiering – har de skapat en prototyp som juryn totalt sett tycker var den bästa lösningen i #hackyourworld 2016.

SSIS

Vinnare bästa Bluemix-lösning:
BerraBoyz (NTI-gymnasiet)

Idé: Språk-app för nyanlända där användaren kan ta kort på de objekten man vill lära sig namnet på.


Motivering: BerraBoyz språkapp med “Picture Recognition” och “Text to Speech” för att underlätta för nyanlända flyktingar är en briljant idé och vinner pris för årets bästa IBM Cloud-lösning.

NTI-gymnasiet

Vinnare bästa Technology for Good-idé:
Ctrl+C (NTI gymnasiet)

Idé: SportUp – en app där du kan hitta andra som vill göra samma aktivitet som du nära där du bor.


Motivering: Sport är ett universellt språk vilket knyter samman individer oavsett vilket land de kommer ifrån. Ctrl+C  tilldelas Technology for Good priset för att ha skapat enkla och användarvänliga möjligheter att mötas på planen och därmed främja integration för nyanlända flyktingbarn och ungdomar. Det skapar en positiv inverkan på samhället.

NTI-gymnasiet

Vinnare bästa Pitch:
Zplitter (NTI-gymnasiet)

Idé: Recyclr – öka återvinningen.


Motivering: Recyclrs presentation har en intressant inledning, övertygande statistik, tydlig presentation av teknik och lösning, intressant idé och intäktsmodell inom sharing-ekonomin. De lyckas på 5 minuter – med bra energi och proffsigt samspel lagmedlemmarna – att svara på alla frågor kring lösningen och locka till både användande och investering i lösningen.

NTI-gymnasiet

Close Menu