Vinnare #HackYourWorld 2019

Vinnare #HackYourWorld 2019:
ThoughtForFood (Thorildsplans gymnasium)

Idé: ThoughtForFood hjälper allergiker att avgöra vilken mat de kan äta. Användaren fotar innehållsförteckningen av en produkt och med hjälp av text recognition analyseras om produkten innehåller några av de ingredienser som markerats som oönskade.

Motivering: En intuitiv idé där laget har lyckats få  ihop en fungerande app och dessutom publicera allt på en hemsida. Det finns ett behov för denna typ av app och i nuläget verkar inget liknande finnas i Sverige. Laget har kommit en bra bit på vägen att ta detta till en produkt som dessutom kan skalas upp inom närliggande områden.

Thorildsplans gymnasium

Vinnare bästa IBM Cloud-lösning:
Valutedo (Täby Enskilda gymnasium)

Idé: Valetudo är en tjänst som hjälper resenärer att planera sin resa och uppfylla både tränings- och miljömål. Användaren ställer in destination, startplats och önskad restid och får sedan ett förslag på resväg. I ett poängsystem sparas hur resvalet bidragit till uppfyllande av träningsmål.

Motivering: Laget har använt flertalet tjänster i IBM Cloud såsom Delivery Pipeline, CloudFoundry och NodeJS. Genom detta visar de på hur man med hjälp av cloudteknologi snabbt kan ta fram en första demobar prototyp på under en dags arbete!

Täby Enskilda gymnasium

Vinnare bästa Technology for Good-idé:
Medicus Adiutrix (NTI gymnasiet Stockholm)

Idé: Medicus Adiutrix avlastar vården genom digitalisering. Tjänsten är främst till för diagnostisera hudcancer genom att patienten tar en bild på hudförändringen. Bilden bedöms med visual recognition och rekommendationer för vård ges av en chatbot.

Motivering: Idén löser utmaningen med diagnostisering av visuella sjukdomar på ett effektivt sätt. Den minskar tiden för att upptäcka sjukdom och får  sannolikt fler att söka hjälp, allt på ett kostnadseffektivt sätt. Idén har stor skalbarhet samt hög tillämpbarhet även inom andra vårdområden. 

NTI gymnasiet Stockholm

Vinnare bästa Tekniska lösning:
Priotrafik (SSIS)

Idé: Priotrafik är ett system som gör att privatpersoner på väg till sjukhus kan prioriteras i trafiken. Varje bil har ett chip med ett ID som är unikt för bilen. Om larmcentralen bedömer det som befogat skickas en signal till en server detta ID ska prioriteras vid trafikljusen vilket gör att bilen snabbare når sjukhuset. 

Motivering: Lösningen tar sig an båda FN-målen som tävlingen berör. Lösningen är väl genomtänkt för att låta ett uppkopplat fordon interagera med gatuinfrastrukturen för att optimera dess framkomlighet och då minska behovet av ambulanser. Tekniken går även att överföra till andra användarfall.

SSIS

Vinnare bästa Pitch:
Checkpoint (ÅVA gymnasium)

Idé: Många av bilarna i Stockholm körs med bara en person i bilen. CheckPoint är en digital mötesplats för människor som vill varandra och planeten väl. Chaufför och resenär matchas och det räknas automatiskt ut hur kostnaden för bensin ska delas.

Motivering: En bra, kaxig presentation där alla lagmedlemmar bidrog. Inledningen är intresseväckande med en bra problembild, demon är snygg och bra statistik som stödjer presentationen. Fantastisk avslutning med sloganen “En enad färd för en enad värld”!

ÅVA gymnasium

Close Menu