Vinnare #HackYourWorld 2021

Vinnare #Amerikanska gymnasiet i Göteborg

Motivering: ”Med enastående känsla och trovärdighet har gruppen presterat en lösning för ett reellt problem som i högsta grad existerar på skolorna idag. Vi ser goda möjligheter att gå vidare med idén, skapa en samhällsförändring och samtidigt kommersialisera idén.” Därför går årets Totalpris till Itrack Reading vid Amerikanska Gymnasiet Göteborg.

Vinnare bästa IBM Cloud-lösning:
NTI Södertälje

Motivering: ”NTI Södertälje var det team som tydligast fick fram användandet utav IBM Teknik i sin demo. Förutom att påvisa tekniken i demo så fick de dessutom fram samspelet mellan flera olika komponenter i sin lösning.” Därför går priset  i bästa IBM Cloud-lösning till NTI Södertälje

Vinnare bästa Technology for Good-idé:
Mediagymnasiet Nacka Strand

Motivering: ” Med en känsla för vår tids samhällsviktiga utmaningar och människans natur skapar denna grupp en lösning som kan appellera individen och samtidigt påvisa hur teknologi kan användas för samhällets bästa”. Därför går priset i bästa Technology for good-idé till Mediagymnasiet Nacka Strand​

Vinnare bästa Tekniska lösning:
NTI Södertörn

Motivering:”Flera olika komponenter samspelar för att lösa ett högaktuellt samhällsproblem som på verkar både individen och samhället. Laget visar på hur teknologi kan skapa samhällsnytta och bidra till en mer demokratisk värld”. Därför går priset för bästa Tekniska Lösning till NTI Södertörn

Vinnare bästa Pitch:
Nacka gymnasium

Motivering: ”Med en kort, koncis och tydlig beskrivning presenteras en lösning på ett vardagsproblem som alla kan förstå och använda”. Därför går priset för Bästa Pitch till Nacka gymnasium

  

Close Menu