Vinnare #HackYourWorld 2024

Totalvinnare

CLAEM/Väsby Nya Gymnasium: Laget påvisar ett aktuellt problem som är välpresenterad och med en tydlig samt enkel lösning. Idén har en uppenbar skalbarhet som gynnar en bred målgrupp i sina dagliga liv.

Kodkanonerna/Franklins Gymnasium: För att uppnå de globala hållbarhetsmålen behöver samhället accelerera energibesparing. Denna lösning har potential att avsevärt sänka konsumentens energiförbrukning.

 

Bästa IBM CLOUD

Gymnasie dropouts/Tibble Gymnasium Campus Täby: Laget visade hur IBM-teknologi kan effektivt bidra till att lösa ett mycket komplext och svårt problem.

EcoChampions /Lindholmens Tekniska Gymnasium: En bra teknisk lösning som anvönder spelteknologi, chatbot och AI-teknologi för att motivera skolelever att agera mer hållbart.

Bästa värde

Innov-a-ton/Tibble Gymnasium Campus Täby: Laget valde ett viktigt område som vi alla bidra till vi blir bättre på (Vattenförbrukning), med en enkel och kostnadseffektiv implementering som lätt kan skalas till ytterligare funktioner.

Red hats/NTI Kronhus: Laget adresserar matsvinn i hemmet på ett effektivt sätt som underlättar för konsumenterna och idén har möjlighet att revolutionera hållbarhetsarbetet inom matindustrin.

Bästa teamwork

RuTek/ Rudbeck: Med samarbete, tydliga roller i teamet och alla delaktiga i presentationen ges bästa teamwork till lag RuTek.

Hackyourdreamhouse/Lindholmens Tekniska Gymnasium: För ett fantastiskt samarbete där ni använde er av era respektive styrkor, ni visade på en gott samspel och levererade en spännade pitch där ni alla gav varandra chansen att skina.

Bästa pitch

TINI/Arena Academy: En genomtänkt och fångande presentation där ett stort problem har lyfts fram på ett pedagogiskt och tydligt sätt. 

Stratton Oakmont/Amerikanska Gymnasiet Göteborg: Smart lösning där många kommer tacka er för en enklare och smidigare vardag.

Close Menu